Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 1007

Warning: Declaration of PageLinesBanners::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/banners/section.php on line 345

Warning: Declaration of PageLinesCarousel::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/carousel/section.php on line 289

Warning: Declaration of PageLinesHighlight::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/highlight/section.php on line 128

Warning: Declaration of PLMasthead::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/masthead/section.php on line 273

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 252

Warning: Declaration of PLNavBar::section_template($clone_id, $location = '') should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/navbar/section.php on line 280

Warning: Declaration of PLheroUnit::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /home/kplawco/public_html/wp-content/themes/pagelines/sections/hero/section.php on line 195
קוזניץ, פסח ושות' | קצין העיר

קציני הערים הם גורמים צבאיים אשר מגשרים בין הצבא לבין האזרחים ובעצם מייצגים את הצבא במסגרת העירונית.

מפקדיהם של קצינים הערים הם קציני השלישות הפיקודיים הרלוונטיים לכל מקום והם מונחים מקצועית על ידי הקשל"ר.

לקציני הערים תפקידים רבים. הם אמורים להדריך ולסייע לחיילים השוהים מחוץ לבסיסם בחופשה או בתפקיד כמו גם בהלנתם מחוץ ליחידה.

חלק מקציני הערים מפעיל קופת אירועים לשם מכירת כרטיסים מוזלים למופעי ספורט בידור וקולנוע.

לבד מכך מטפל קצין העיר במגוון ענייני פרט של חיילים בהם דיווח ליחידות על חיילים שקיבלו ימי מחלה, שימוש כנציגי צה"ל בסניף המקומי של האגודה למען החייל, תיאום פתיחת בתי חייל ופיקוח עליהם, הארכת חופשות לחיילים הנזקקים לכך מסיבות אישיות או מסיבות משפחתיות דחופות, סיוע לחיילים בודדים ומתן היתרי יציאה לחו"ל במקרים דחופים.

קציני הערים נותנים סיוע מסוים גם במקרים בהם החייל נתקל ברשויות החוק הצבאיות.

כך למשל, מסייעים הם לעיתים ביצירת קשר עם חייל עצור ובהודעת הדבר לבני משפחתו.

קציני הערים הם המתאמים ביקורים למשפחות החיילים בבתי הכלא הצבאיים.

קציני ערים קיימים באילת, אשקלון, באר שבע, חיפה, טבריה, ירושלים, נהריה, עפולה, קריית שמונה, רחובות ותל אביב.

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Archives

All entries, chronologically...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.

    לחץ לחיוג ישיר לאחד מעורכי הדין


    Provided by water damage columbus