מחלקת דיני ספורט

מחלקת דיני הספורט במשרד קוזניץ, פסח ושות' עוסקת בייצוג ספורטאים ומועדוני ספורט בישראל.
המחלקה עוסקת בייצוג ספורטאים במו"מ אל מול אגודות הספורט, ייצוג ספורטאים ואגודות ספורט בבוררויות ואל מול התאחדויות ואיגודי הספורט הרלוונטיים.
שותפי המשרד בעלי ניסיון רב בייצוג בכל הנוגע למו"מ בין ספורטאים לקבוצות, תביעות בוררות והליכים משמעתיים

 בהתאחדויות ואיגודי הספורט בארץ ובעולם.
במסגרת עבודתה עוסקת המחלקה בניהול התקשרויות ספורטאים אל מול גופים ממשלתיים (מינהל הספורט, צה"ל וכו') ופרטיים שונים.
עוד עוסקת המחלקה בייצוג מועדוני ספורט קבוצתי ואישי אל מול גופים ממשלתיים (רשם העמותות, מינהל הספורט וכו') וציבוריים בארץ ובעולם.

מחלקת דיני הספורט במשרד קוזניץ, פסח ושות' עוסקת בייצוג ספורטאים ומועדוני ספורט בישראל.
המחלקה עוסקת בייצוג ספורטאים במו"מ אל מול אגודות הספורט, ייצוג ספורטאים ואגודות ספורט בבוררויות ואל מול התאחדויות ואיגודי הספורט הרלוונטיים.
שותפי המשרד בעלי ניסיון רב בייצוג בכל הנוגע למו"מ בין ספורטאים לקבוצות, תביעות בוררות והליכים משמעתיים  בהתאחדויות ואיגודי הספורט בארץ ובעולם.
במסגרת עבודתה עוסקת המחלקה בניהול התקשרויות ספורטאים אל מול גופים ממשלתיים (מינהל הספורט, צה"ל וכו') ופרטיים שונים.
עוד עוסקת המחלקה בייצוג מועדוני ספורט קבוצתי ואישי אל מול גופים ממשלתיים (רשם העמותות, מינהל הספורט וכו') וציבוריים בארץ ובעולם.